CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng tại Website: manhinhandroidoto.net. Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

  • 1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó, ví dụ như khi bạn đăng ký tài khoản hoặc điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi.
  • 2. Mục đích thu thập thông tin: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, liên hệ với bạn về các giao dịch và tài khoản của bạn, cung cấp hỗ trợ khách hàng, và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • 3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
  • 4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi bạn đã đồng ý hoặc khi cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • 5. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng cam kết hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các quyền này.
  • 6. Sử dụng cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tùy chọn tắt cookie trong trình duyệt của bạn nếu bạn muốn.
  • 7. Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện chính sách bảo mật thông tin này để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của ZKar Auto.